k.ú.: 681130 - Lhota pod Radčem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 567001 - Lhota pod Radčem NUTS5 CZ0326567001
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 562 3136220
zahrada 135 110215
ovoc. sad 1 4985
travní p. 314 994758
lesní poz les s budovou 7 286
lesní poz 92 2573012
vodní pl. nádrž umělá 6 10021
vodní pl. tok umělý 139 32598
vodní pl. zamokřená pl. 4 634
zast. pl. 227 114062
ostat.pl. jiná plocha 120 161231
ostat.pl. manipulační pl. 22 16603
ostat.pl. neplodná půda 49 43011
ostat.pl. ostat.komunikace 93 118118
ostat.pl. pohřeb. 1 980
ostat.pl. silnice 6 44351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9990
ostat.pl. zeleň 8 13301
Celkem KN 1787 7384376
Par. DKM 2 194
Par. KMD 1785 7384182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 232
LV 270
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2017
KM-D 1:2880 03.10.2000 12.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 03.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 23.09.2020 22:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička