k.ú.: 681105 - Lhota pod Libčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570231 - Lhota pod Libčany NUTS5 CZ0521570231
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 794 6271835
zahrada 290 214174
travní p. 17 18858
vodní pl. nádrž přírodní 3 1699
vodní pl. nádrž umělá 2 615
vodní pl. tok přirozený 49 18316
vodní pl. tok umělý 1 213
zast. pl. společný dvůr 25 13172
zast. pl. zbořeniště 2 794
zast. pl. 348 166388
ostat.pl. dráha 2 81464
ostat.pl. jiná plocha 65 41364
ostat.pl. manipulační pl. 38 63500
ostat.pl. neplodná půda 5 15946
ostat.pl. ostat.komunikace 106 116812
ostat.pl. pohřeb. 1 2045
ostat.pl. silnice 23 111618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13646
ostat.pl. zeleň 8 4603
Celkem KN 1783 7157062
Par. DKM 1783 7157062
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 270
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 347
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 476
spoluvlastník 697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.01.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 30.01.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 01:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.