k.ú.: 681067 - Světlá u Hořiček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574180 - Lhota pod Hořičkami NUTS5 CZ0523574180
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1310119
zahrada 76 61788
ovoc. sad 2 7284
travní p. 71 231918
lesní poz 25 181134
vodní pl. nádrž umělá 3 1031
vodní pl. tok přirozený 1 1030
vodní pl. zamokřená pl. 2 479
zast. pl. společný dvůr 1 371
zast. pl. zbořeniště 4 2283
zast. pl. 73 28876
ostat.pl. jiná plocha 9 6459
ostat.pl. neplodná půda 35 31031
ostat.pl. ostat.komunikace 45 40105
ostat.pl. silnice 36 29460
ostat.pl. zeleň 4 2387
Celkem KN 434 1935755
Par. DKM 129 1558525
Par. KMD 305 377230
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 86
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1824 15.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 29.09.2020 07:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička