k.ú.: 681008 - Lhota u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514497 - Lhota NUTS5 CZ0714514497
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 2351942
chmelnice 1 980
zahrada 186 117475
ovoc. sad 8 32407
travní p. 130 213748
lesní poz 131 173114
vodní pl. tok přirozený 12 15298
vodní pl. tok umělý 1 2345
vodní pl. zamokřená pl. 2 7573
zast. pl. zbořeniště 3 617
zast. pl. 164 54193
ostat.pl. jiná plocha 24 9442
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 250
ostat.pl. manipulační pl. 23 17891
ostat.pl. neplodná půda 7 10390
ostat.pl. ostat.komunikace 70 108724
ostat.pl. pohřeb. 1 671
ostat.pl. silnice 10 55462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7941
ostat.pl. zeleň 38 56246
Celkem KN 1162 3236709
Par. DKM 649 2896007
Par. KMD 513 340702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 47
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 156
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 281
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.06.2019 1:1000 25.06.2019 *)
KMD 1:1000 27.11.2017
KM-D 1:2000 01.12.2000 25.06.2019
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.07.2019 06:12

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.