k.ú.: 681008 - Lhota u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514497 - Lhota NUTS5 CZ0714514497
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 2351942
chmelnice 1 980
zahrada 187 117463
ovoc. sad 8 32407
travní p. 130 213748
lesní poz 131 173114
vodní pl. tok přirozený 12 15298
vodní pl. tok umělý 1 2345
vodní pl. zamokřená pl. 2 7573
zast. pl. zbořeniště 3 617
zast. pl. 162 53797
ostat.pl. jiná plocha 26 9840
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 250
ostat.pl. manipulační pl. 23 17891
ostat.pl. neplodná půda 7 10390
ostat.pl. ostat.komunikace 72 109379
ostat.pl. pohřeb. 1 671
ostat.pl. silnice 10 54807
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7941
ostat.pl. zeleň 38 56246
Celkem KN 1165 3236699
Par. DKM 649 2896007
Par. KMD 516 340692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 51
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 290
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.06.2019 1:1000 25.06.2019 *)
KMD 1:1000 27.11.2017
KM-D 1:2000 01.12.2000 25.06.2019
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 18.09.2020 11:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.