k.ú.: 681008 - Lhota u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514497 - Lhota NUTS5 CZ0714514497
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 696 2514332
chmelnice 2 1955
vinice 1 6148
zahrada 192 124841
ovoc. sad 8 23639
travní p. 179 153612
lesní poz 132 148619
vodní pl. tok přirozený 141 22926
zast. pl. zbořeniště 3 617
zast. pl. 162 53800
ostat.pl. dobývací prost. 1 1390
ostat.pl. jiná plocha 64 27510
ostat.pl. manipulační pl. 24 17946
ostat.pl. neplodná půda 56 18648
ostat.pl. ostat.komunikace 86 54930
ostat.pl. pohřeb. 2 900
ostat.pl. silnice 9 48268
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 12558
Celkem KN 1768 3232639
Par. KMD 512 340992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 41
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 281
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
KM-D 1:2000 01.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.05.2019 21:20

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.