k.ú.: 680982 - Lhota u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 573434 - Lhota NUTS5 CZ0724573434
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1546 2728084
zahrada 403 230972
ovoc. sad 7 25741
travní p. 1186 813393
lesní poz 356 714363
vodní pl. tok přirozený 149 29275
zast. pl. společný dvůr 2 420
zast. pl. zbořeniště 5 740
zast. pl. 353 103559
ostat.pl. jiná plocha 113 54254
ostat.pl. manipulační pl. 110 58484
ostat.pl. neplodná půda 222 99257
ostat.pl. ostat.komunikace 614 121218
ostat.pl. pohřeb. 1 3863
ostat.pl. silnice 10 23512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9184
ostat.pl. zeleň 4 528
Celkem KN 5082 5016847
Par. DKM 5082 5016847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 296
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 342
LV 662
spoluvlastník 1018

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1989 28.02.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.11.1989 reambulace v roce 1897,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 09:30

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.