k.ú.: 680982 - Lhota u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 573434 - Lhota NUTS5 CZ0724573434
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1546 2728084
zahrada 403 230858
ovoc. sad 7 25741
travní p. 1192 822885
lesní poz 357 714384
vodní pl. tok přirozený 149 29275
zast. pl. společný dvůr 2 420
zast. pl. zbořeniště 5 740
zast. pl. 357 103595
ostat.pl. jiná plocha 113 53685
ostat.pl. manipulační pl. 110 58484
ostat.pl. neplodná půda 219 90598
ostat.pl. ostat.komunikace 611 121010
ostat.pl. pohřeb. 1 3863
ostat.pl. silnice 10 23512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9184
ostat.pl. zeleň 4 528
Celkem KN 5087 5016846
Par. DKM 5087 5016846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 299
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 346
LV 659
spoluvlastník 1018

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1989 28.02.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.11.1989 reambulace v roce 1897,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:36

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.