k.ú.: 680834 - Ležky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566438 - Lubenec NUTS5 CZ0424566438
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1605391
zahrada 77 47972
ovoc. sad 3 10815
travní p. 66 192935
lesní poz ostat.komunikace 2 4303
lesní poz 37 639300
vodní pl. nádrž umělá 2 7790
vodní pl. rybník 2 1753
vodní pl. tok přirozený 1 2329
vodní pl. tok umělý 28 15916
zast. pl. společný dvůr 3 1764
zast. pl. zbořeniště 6 1433
zast. pl. 102 46426
ostat.pl. dráha 7 11156
ostat.pl. jiná plocha 156 174396
ostat.pl. manipulační pl. 12 17796
ostat.pl. neplodná půda 68 122547
ostat.pl. ostat.komunikace 52 59024
ostat.pl. silnice 13 70956
ostat.pl. zeleň 9 2664
Celkem KN 764 3036666
Par. DKM 538 2905282
Par. KMD 226 131384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 100
LV 100
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2010
DKM-KPÚ 17.04.2009 1:1000 13.05.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1971 18.10.2010
FÚO 1:5000 01.01.1971 12.05.2009
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1970


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 20.09.2020 22:33

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.