k.ú.: 680788 - Šerkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549568 - Lety NUTS5 CZ0314549568
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 1191276
zahrada 62 50654
travní p. 181 1159436
lesní poz 117 2826883
vodní pl. nádrž přírodní 6 2514
vodní pl. nádrž umělá 1 1377
vodní pl. rybník 2 267898
vodní pl. tok umělý 53 14285
vodní pl. zamokřená pl. 5 6717
zast. pl. společný dvůr 3 123
zast. pl. 75 46415
ostat.pl. jiná plocha 27 29995
ostat.pl. manipulační pl. 10 8131
ostat.pl. neplodná půda 35 70820
ostat.pl. ostat.komunikace 76 59933
ostat.pl. silnice 8 17261
Celkem KN 862 5753718
Par. KMD 193 129055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 17
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 110
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2018
KM-D 1:2000 01.06.2001
S-SK GS 1:2880 1830 01.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 22.09.2020 16:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička