k.ú.: 680699 - Letonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593257 - Letonice NUTS5 CZ0646593257
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1216 8397779
vinice 1 114
zahrada 712 341098
ovoc. sad 24 55685
travní p. 33 117090
lesní poz 17 520185
vodní pl. nádrž přírodní 5 1614
vodní pl. nádrž umělá 3 34294
vodní pl. tok přirozený 18 44890
vodní pl. zamokřená pl. 1 5364
zast. pl. společný dvůr 1 281
zast. pl. zbořeniště 30 5161
zast. pl. 637 188300
ostat.pl. jiná plocha 129 58478
ostat.pl. manipulační pl. 155 81209
ostat.pl. neplodná půda 22 35016
ostat.pl. ostat.komunikace 203 289101
ostat.pl. pohřeb. 2 2933
ostat.pl. silnice 4 40062
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 20960
ostat.pl. zeleň 244 774505
Celkem KN 3490 11014119
Par. DKM 1708 10188389
Par. KMD 1782 825730
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 383
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 4
Celkem BUD 603
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 2
Celkem JED 19
LV 915
spoluvlastník 1341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2016
DKM-KPÚ 13.12.2011 1:1000 13.12.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.09.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 30.09.2020 18:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička