k.ú.: 680664 - Letohrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580538 - Letohrad NUTS5 CZ0534580538
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 1678672
zahrada 878 422128
ovoc. sad 49 51590
travní p. 543 444612
lesní poz 81 530450
vodní pl. nádrž přírodní 6 1211
vodní pl. nádrž umělá 3 2466
vodní pl. tok přirozený 41 51190
vodní pl. tok umělý 3 6236
zast. pl. společný dvůr 20 7834
zast. pl. zbořeniště 16 1249
zast. pl. 1491 332761
ostat.pl. dráha 10 108857
ostat.pl. jiná plocha 294 158163
ostat.pl. manipulační pl. 112 90663
ostat.pl. neplodná půda 18 7023
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1178
ostat.pl. ostat.komunikace 396 280900
ostat.pl. pohřeb. 2 8595
ostat.pl. silnice 57 71915
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 67257
ostat.pl. zeleň 85 102441
Celkem KN 4663 4427391
Par. DKM 4663 4427391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 300
č.p. byt.dům 45
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 27
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 11
č.p. rod.dům 434
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 237
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1383
byt.z. byt 590
byt.z. garáž 68
byt.z. j.nebyt 6
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 74
obč.z. garáž 6
Celkem JED 745
LV 1841
spoluvlastník 2879

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001
THM-V 1:1000 31.12.1983 30.04.2001
FÚO 1:2000 31.12.1983 30.04.2001
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2019 07:30

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.