k.ú.: 680664 - Letohrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580538 - Letohrad NUTS5 CZ0534580538
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 1668304
zahrada 878 422122
ovoc. sad 49 51590
travní p. 546 445384
lesní poz 81 530450
vodní pl. nádrž přírodní 6 1211
vodní pl. nádrž umělá 3 2466
vodní pl. tok přirozený 40 50726
vodní pl. tok umělý 2 5855
zast. pl. společný dvůr 20 7834
zast. pl. zbořeniště 16 1249
zast. pl. 1493 333270
ostat.pl. dráha 10 108857
ostat.pl. jiná plocha 296 157997
ostat.pl. manipulační pl. 112 90663
ostat.pl. neplodná půda 18 6999
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1178
ostat.pl. ostat.komunikace 398 291027
ostat.pl. pohřeb. 2 8595
ostat.pl. silnice 57 71915
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 67257
ostat.pl. zeleň 85 102441
Celkem KN 4675 4427390
Par. DKM 4675 4427390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 297
č.p. byt.dům 45
č.p. doprava 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 11
č.p. rod.dům 438
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 237
bez čp/če jiná st. 104
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1387
byt.z. byt 590
byt.z. garáž 68
byt.z. j.nebyt 6
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 74
obč.z. garáž 6
Celkem JED 745
LV 1845
spoluvlastník 2884

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001
THM-V 1:1000 31.12.1983 30.04.2001
FÚO 1:2000 31.12.1983 30.04.2001
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.