k.ú.: 680656 - Kunčice u Letohradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580538 - Letohrad NUTS5 CZ0534580538
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 2161611
zahrada 499 352455
ovoc. sad 14 32431
travní p. 1053 2088389
lesní poz 397 2356891
vodní pl. nádrž umělá 1 119
vodní pl. tok přirozený 4 20909
vodní pl. tok umělý 30 7632
zast. pl. společný dvůr 13 2567
zast. pl. zbořeniště 8 1130
zast. pl. 467 100077
ostat.pl. dráha 3 20157
ostat.pl. jiná plocha 140 60207
ostat.pl. manipulační pl. 25 12245
ostat.pl. neplodná půda 17 4875
ostat.pl. ostat.komunikace 308 200500
ostat.pl. pohřeb. 4 7836
ostat.pl. silnice 20 30961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6954
ostat.pl. zeleň 6 3779
Celkem KN 3355 7471725
Par. DKM 3355 7471725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 189
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 434
byt.z. byt 25
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 43
LV 608
spoluvlastník 980

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001
THM-V 1:1000 31.12.1983 30.04.2001
FÚO 1:2000 31.12.1983 30.04.2001
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 07:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.