k.ú.: 680656 - Kunčice u Letohradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580538 - Letohrad NUTS5 CZ0534580538
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53152 - Letohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 2161611
zahrada 491 351898
ovoc. sad 14 32431
travní p. 1053 2090315
lesní poz 397 2356891
vodní pl. nádrž umělá 1 119
vodní pl. tok přirozený 4 20909
vodní pl. tok umělý 30 7632
zast. pl. společný dvůr 13 2567
zast. pl. zbořeniště 9 1748
zast. pl. 463 99987
ostat.pl. dráha 3 20157
ostat.pl. jiná plocha 137 59863
ostat.pl. manipulační pl. 25 12245
ostat.pl. neplodná půda 17 4875
ostat.pl. ostat.komunikace 302 198947
ostat.pl. pohřeb. 4 7836
ostat.pl. silnice 20 30961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6954
ostat.pl. zeleň 6 3779
Celkem KN 3335 7471725
Par. DKM 3335 7471725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 182
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 430
byt.z. byt 25
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 43
LV 605
spoluvlastník 972

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001
THM-V 1:1000 31.12.1983 30.04.2001
FÚO 1:2000 31.12.1983 30.04.2001
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 22:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.