k.ú.: 680567 - Vrbice u Leštiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569011 - Leština u Světlé NUTS5 CZ0631569011
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1728679
zahrada 65 43361
ovoc. sad 1 8146
travní p. 115 412064
lesní poz les(ne hospodář) 3 4487
lesní poz 74 198259
vodní pl. rybník 2 4755
vodní pl. tok přirozený 11 12492
vodní pl. tok umělý 5 3583
zast. pl. zbořeniště 3 1014
zast. pl. 60 21224
ostat.pl. dráha 2 45523
ostat.pl. jiná plocha 10 4458
ostat.pl. manipulační pl. 18 7519
ostat.pl. neplodná půda 11 7253
ostat.pl. ostat.komunikace 42 48644
ostat.pl. silnice 4 19845
ostat.pl. skládka 1 214
Celkem KN 543 2571520
Par. KMD 543 2571520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 58
LV 85
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 14:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.