k.ú.: 680532 - Dobrnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569011 - Leština u Světlé NUTS5 CZ0631569011
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 2302552
zahrada 50 53099
travní p. 141 612398
lesní poz 58 4610625
vodní pl. nádrž umělá 3 2714
vodní pl. rybník 7 192019
vodní pl. tok přirozený 3 386
zast. pl. 61 35634
ostat.pl. jiná plocha 14 3276
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 10 35078
ostat.pl. manipulační pl. 11 22276
ostat.pl. neplodná půda 6 6969
ostat.pl. ostat.komunikace 28 66437
ostat.pl. pohřeb. 1 665
ostat.pl. silnice 6 51903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2448
Celkem KN 560 7998479
Par. KMD 560 7998479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 58
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 125
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 15:04

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.