k.ú.: 680524 - Leština u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 537713 - Leština NUTS5 CZ0715537713
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1266 2874029
zahrada 427 168049
ovoc. sad 1 6017
travní p. 584 1387529
lesní poz 27 61976
vodní pl. nádrž umělá 1 353
vodní pl. tok přirozený 159 158924
vodní pl. tok umělý 1 729
vodní pl. zamokřená pl. 3 2477
zast. pl. společný dvůr 5 518
zast. pl. zbořeniště 4 970
zast. pl. 524 160143
ostat.pl. dráha 2 27951
ostat.pl. jiná plocha 107 49212
ostat.pl. manipulační pl. 79 62162
ostat.pl. neplodná půda 199 82763
ostat.pl. ostat.komunikace 177 135237
ostat.pl. pohřeb. 1 2621
ostat.pl. silnice 19 31315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 29198
ostat.pl. zeleň 2 1320
Celkem KN 3594 5243493
Par. DKM 1 100
Par. KMD 3593 5243393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 372
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 505
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 683
spoluvlastník 1393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1886 03.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.08.2019 13:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.