k.ú.: 680524 - Leština u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 537713 - Leština NUTS5 CZ0715537713
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1266 2874206
zahrada 427 168055
ovoc. sad 1 6017
travní p. 584 1387529
lesní poz 27 61976
vodní pl. nádrž umělá 1 353
vodní pl. tok přirozený 159 158924
vodní pl. tok umělý 1 729
vodní pl. zamokřená pl. 3 2477
zast. pl. společný dvůr 5 518
zast. pl. zbořeniště 4 970
zast. pl. 524 160115
ostat.pl. dráha 2 27951
ostat.pl. jiná plocha 106 49057
ostat.pl. manipulační pl. 79 62162
ostat.pl. neplodná půda 199 82763
ostat.pl. ostat.komunikace 177 135237
ostat.pl. pohřeb. 1 2621
ostat.pl. silnice 19 31315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 29198
ostat.pl. zeleň 2 1320
Celkem KN 3593 5243493
Par. DKM 1 100
Par. KMD 3592 5243393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 371
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 505
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 682
spoluvlastník 1382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1886 03.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 25.05.2019 21:35

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.