k.ú.: 680516 - Podhořany u Nových Hradů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571695 - Leština NUTS5 CZ0534571695
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1122703
zahrada 67 48146
ovoc. sad 4 17018
travní p. 161 401795
lesní poz 31 90646
zast. pl. zbořeniště 3 461
zast. pl. 37 14381
ostat.pl. jiná plocha 1 1146
ostat.pl. manipulační pl. 24 10146
ostat.pl. neplodná půda 26 6898
ostat.pl. ostat.komunikace 46 41123
ostat.pl. pohřeb. 1 2310
ostat.pl. silnice 1 16012
Celkem KN 604 1772785
Par. KMD 604 1772785
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 19
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 37
LV 102
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2011
S-SK GS 1:2880 1839 18.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.08.2019 16:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.