k.ú.: 680451 - Lešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 526 2306044
zahrada 241 256296
ovoc. sad 2 6525
travní p. mez, stráň 4 1271
travní p. 123 418576
lesní poz 69 1381301
vodní pl. nádrž umělá 1 1529
vodní pl. tok přirozený 57 47316
vodní pl. zamokřená pl. 12 10639
zast. pl. 307 97823
ostat.pl. jiná plocha 90 67107
ostat.pl. manipulační pl. 9 21069
ostat.pl. mez, stráň 1 944
ostat.pl. neplodná půda 92 35840
ostat.pl. ostat.komunikace 181 128885
ostat.pl. pohřeb. 2 6378
ostat.pl. silnice 23 96651
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17751
ostat.pl. zeleň 23 154361
Celkem KN 1765 5056306
Par. DKM 1765 5056306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 177
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 302
byt.z. byt 38
Celkem JED 38
LV 346
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.10.2019
DKM-KPÚ 1:1000 06.11.2017
DKM 1:1000 31.05.2005
ZMVM 1:2000 15.12.1992 31.05.2005
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.12.2019 04:25

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.