k.ú.: 680451 - Lešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 2306043
zahrada 242 256241
ovoc. sad 2 6525
travní p. mez, stráň 6 1663
travní p. 124 419372
lesní poz 69 1381301
vodní pl. nádrž umělá 1 1529
vodní pl. tok přirozený 57 47316
vodní pl. zamokřená pl. 12 10639
zast. pl. 308 97319
ostat.pl. jiná plocha 92 67669
ostat.pl. manipulační pl. 9 21069
ostat.pl. mez, stráň 1 944
ostat.pl. neplodná půda 89 34652
ostat.pl. ostat.komunikace 181 128885
ostat.pl. pohřeb. 2 6378
ostat.pl. silnice 23 96651
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17751
ostat.pl. zeleň 23 154361
Celkem KN 1770 5056308
Par. DKM 1770 5056308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 177
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 303
byt.z. byt 38
Celkem JED 38
LV 348
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.10.2019
DKM-KPÚ 1:1000 06.11.2017
DKM 1:1000 31.05.2005
ZMVM 1:2000 15.12.1992 31.05.2005
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 14.07.2020 09:48

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.