k.ú.: 680443 - Leškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568996 - Leškovice NUTS5 CZ0631568996
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 1712712
zahrada 48 38871
ovoc. sad 9 20348
travní p. 215 472641
lesní poz 155 1800247
vodní pl. nádrž přírodní 1 82
vodní pl. nádrž umělá 7 3323
vodní pl. rybník 2 5822
zast. pl. zbořeniště 3 1372
zast. pl. 74 38760
ostat.pl. jiná plocha 32 8463
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 191
ostat.pl. manipulační pl. 7 13662
ostat.pl. neplodná půda 21 21163
ostat.pl. ostat.komunikace 82 99294
ostat.pl. pohřeb. 1 1396
ostat.pl. silnice 3 10308
ostat.pl. zeleň 2 1299
Celkem KN 1009 4249954
Par. KMD 1009 4249954
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 67
LV 104
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 14.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 05:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička