k.ú.: 680435 - Lešetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513521 - Lešetice NUTS5 CZ020B513521
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 1749105
zahrada 80 50892
travní p. 205 310824
lesní poz les(ne hospodář) 9 16049
lesní poz 55 481528
vodní pl. nádrž přírodní 1 511
vodní pl. nádrž umělá 1 289
vodní pl. tok přirozený 37 16381
zast. pl. společný dvůr 8 1549
zast. pl. zbořeniště 2 21
zast. pl. 124 42424
ostat.pl. dobývací prost. 4 12654
ostat.pl. dráha 5 35525
ostat.pl. jiná plocha 40 151473
ostat.pl. manipulační pl. 21 86296
ostat.pl. neplodná půda 72 32991
ostat.pl. ostat.komunikace 127 69950
ostat.pl. silnice 7 5358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 836
ostat.pl. zeleň 1 159
Celkem KN 1187 3064815
Par. DKM 1187 3064815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 120
LV 181
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.04.2001
ZMVM 1:1000 01.01.1990 02.04.2001 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 18.08.2019 13:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.