k.ú.: 680419 - Lešany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1214032
zahrada 59 42396
ovoc. sad 1 2607
travní p. 120 388968
lesní poz 63 794878
vodní pl. nádrž umělá 1 473
vodní pl. zamokřená pl. 2 1310
zast. pl. zbořeniště 1 306
zast. pl. 44 18114
ostat.pl. dráha 3 23901
ostat.pl. jiná plocha 11 950
ostat.pl. manipulační pl. 9 4394
ostat.pl. neplodná půda 22 13388
ostat.pl. ostat.komunikace 46 49026
ostat.pl. silnice 5 35050
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1691
Celkem KN 662 2591484
Par. KMD 662 2591484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 44
LV 110
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2012
S-SK GS 1:2880 1839 06.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 03:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.