k.ú.: 680389 - Lešany nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530051 - Lešany NUTS5 CZ0201530051
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21013 - Týnec nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 406 2416592
zahrada 216 185496
travní p. 218 596921
lesní poz les s budovou 6 278
lesní poz 177 4474646
vodní pl. rybník 9 69301
vodní pl. tok přirozený 8 123378
vodní pl. zamokřená pl. 9 1558
zast. pl. společný dvůr 4 3534
zast. pl. zbořeniště 4 505
zast. pl. 377 132731
ostat.pl. jiná plocha 219 547151
ostat.pl. manipulační pl. 36 40180
ostat.pl. neplodná půda 155 141290
ostat.pl. ostat.komunikace 151 235913
ostat.pl. pohřeb. 1 170
ostat.pl. silnice 12 98554
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 141 460156
ostat.pl. zeleň 7 20737
Celkem KN 2156 9549091
Par. KMD 2156 9549091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 95
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 104
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 371
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 439
spoluvlastník 661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.07.2012
S-SK GS 1840 10.07.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 23.09.2020 15:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička