k.ú.: 680273 - Pivonice u Lesoňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 995066
zahrada 69 34797
ovoc. sad 3 14099
travní p. 102 519063
lesní poz les s budovou 3 266
lesní poz 150 3851667
vodní pl. tok přirozený 5 3898
vodní pl. zamokřená pl. 1 144
zast. pl. zbořeniště 5 553
zast. pl. 65 22573
ostat.pl. jiná plocha 36 59601
ostat.pl. manipulační pl. 10 4824
ostat.pl. neplodná půda 30 34578
ostat.pl. ostat.komunikace 73 59805
ostat.pl. silnice 2 12756
ostat.pl. zeleň 2 14357
Celkem KN 619 5628047
Par. KMD 619 5628047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 65
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 76
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 17.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 01.06.2020 16:54

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.