k.ú.: 680265 - Lesoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 762106
zahrada 71 39083
ovoc. sad 4 19286
travní p. 236 1000893
lesní poz les s budovou 2 49
lesní poz 158 1372075
vodní pl. rybník 1 259
vodní pl. tok přirozený 3 8132
vodní pl. zamokřená pl. 2 1796
zast. pl. zbořeniště 2 385
zast. pl. 73 27841
ostat.pl. jiná plocha 44 13196
ostat.pl. manipulační pl. 26 20118
ostat.pl. neplodná půda 94 89956
ostat.pl. ostat.komunikace 106 60443
ostat.pl. silnice 92 54263
Celkem KN 997 3469881
Par. KMD 997 3469881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 67
LV 99
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 08:10

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.