k.ú.: 680249 - Lesonice u Moravského Krumlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594351 - Lesonice NUTS5 CZ0647594351
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1663 4054597
zahrada 170 74787
lesní poz 546 2206039
vodní pl. tok přirozený 2 313
vodní pl. tok umělý 27 2511
zast. pl. zbořeniště 5 1136
zast. pl. 148 76660
ostat.pl. jiná plocha 20 8893
ostat.pl. manipulační pl. 28 10132
ostat.pl. neplodná půda 12 4641
ostat.pl. ostat.komunikace 448 88205
ostat.pl. silnice 5 46123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21113
ostat.pl. zeleň 5 2181
Celkem KN 3086 6597331
Par. KMD 3086 6597331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 145
LV 375
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 30.09.2020 05:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička