k.ú.: 680231 - Lesonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591009 - Lesonice NUTS5 CZ0634591009
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 514 3684247
zahrada 286 260097
ovoc. sad 5 13320
travní p. 151 247424
lesní poz 46 3339952
vodní pl. nádrž umělá 1 1043
vodní pl. rybník 5 118685
vodní pl. tok přirozený 12 4817
vodní pl. tok umělý 49 11934
zast. pl. zbořeniště 4 1136
zast. pl. 300 137069
ostat.pl. jiná plocha 90 64931
ostat.pl. manipulační pl. 23 55954
ostat.pl. mez, stráň 4 4928
ostat.pl. neplodná půda 41 41695
ostat.pl. ostat.komunikace 128 195212
ostat.pl. silnice 10 54039
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 13745
ostat.pl. zeleň 7 6727
Celkem KN 1686 8256955
Par. DKM 35 29152
Par. KMD 1651 8227803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 159
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 30
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 296
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 8
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 62
LV 373
spoluvlastník 727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.10.2014
KMD 1:1000 29.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 27.09.2020 07:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička