k.ú.: 680222 - Horní Lažany u Lesonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591009 - Lesonice NUTS5 CZ0634591009
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 282270
zahrada 26 23634
travní p. 5 1116
lesní poz 6 343496
vodní pl. rybník 1 484
zast. pl. 16 9398
ostat.pl. jiná plocha 2 1365
ostat.pl. manipulační pl. 3 566
ostat.pl. ostat.komunikace 21 13086
ostat.pl. silnice 1 8735
Celkem KN 120 684150
Par. KMD 120 684150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 16
LV 31
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 20.09.2020 23:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.