k.ú.: 680214 - Lesnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 537284 - Lesnice NUTS5 CZ0715537284
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 665 2035426
zahrada 221 171850
travní p. 274 715776
lesní poz 137 3288485
vodní pl. nádrž umělá 3 8836
vodní pl. tok přirozený 173 117792
vodní pl. tok umělý 19 4344
vodní pl. zamokřená pl. 1 319
zast. pl. společný dvůr 2 563
zast. pl. zbořeniště 8 2541
zast. pl. 249 89683
ostat.pl. dobývací prost. 2 334575
ostat.pl. dráha 1 396
ostat.pl. jiná plocha 170 222535
ostat.pl. manipulační pl. 5 20741
ostat.pl. neplodná půda 219 121335
ostat.pl. ostat.komunikace 129 96920
ostat.pl. pohřeb. 2 7138
ostat.pl. silnice 24 61063
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 22464
ostat.pl. zeleň 3 8491
Celkem KN 2315 7331273
Par. KMD 2315 7331273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 195
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 246
LV 391
spoluvlastník 697

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1884 28.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 12:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.