k.ú.: 680214 - Lesnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 537284 - Lesnice NUTS5 CZ0715537284
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 665 2035257
zahrada 220 171789
travní p. 274 715776
lesní poz 137 3288485
vodní pl. nádrž umělá 3 8836
vodní pl. tok přirozený 173 117792
vodní pl. tok umělý 19 4344
vodní pl. zamokřená pl. 1 319
zast. pl. společný dvůr 1 248
zast. pl. zbořeniště 8 2541
zast. pl. 252 89708
ostat.pl. dráha 1 396
ostat.pl. jiná plocha 176 557830
ostat.pl. manipulační pl. 5 20741
ostat.pl. neplodná půda 219 121289
ostat.pl. ostat.komunikace 129 96920
ostat.pl. pohřeb. 2 7138
ostat.pl. silnice 22 60743
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 22464
ostat.pl. zeleň 3 8491
Celkem KN 2318 7331107
Par. KMD 2318 7331107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 197
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 248
LV 387
spoluvlastník 689

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1884 28.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 02:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.