k.ú.: 680125 - Hoštice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 4678
zahrada 35 51252
ovoc. sad 4 72085
travní p. 172 1018130
lesní poz 106 1121225
zast. pl. zbořeniště 16 5455
zast. pl. 28 20004
ostat.pl. jiná plocha 22 17559
ostat.pl. manipulační pl. 1 655
ostat.pl. neplodná půda 73 183512
ostat.pl. ostat.komunikace 54 55207
ostat.pl. silnice 2 5690
Celkem KN 515 2555452
Par. DKM 515 2555452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 26
LV 68
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2000
ZMVM 1:2000 17.09.1990 20.12.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.