k.ú.: 680001 - Leskovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544264 - Leskovec NUTS5 CZ0723544264
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 589 1020657
zahrada 230 112383
travní p. 1078 2208954
lesní poz 895 5549920
vodní pl. tok přirozený 35 127661
zast. pl. zbořeniště 30 3738
zast. pl. 407 103310
ostat.pl. dráha 4 80713
ostat.pl. jiná plocha 172 33284
ostat.pl. manipulační pl. 20 29625
ostat.pl. neplodná půda 403 335623
ostat.pl. ostat.komunikace 221 195184
ostat.pl. pohřeb. 1 2115
ostat.pl. silnice 89 38653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14509
Celkem KN 4179 9856329
Par. KMD 4179 9856329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 118
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 74
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 401
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 528
spoluvlastník 761

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2017
KM-D 1:2000 20.12.2000 26.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.07.2020 20:31

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.