k.ú.: 680001 - Leskovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544264 - Leskovec NUTS5 CZ0723544264
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 589 1021792
zahrada 227 111313
travní p. 1061 2203403
lesní poz 895 5549920
vodní pl. tok přirozený 31 127661
zast. pl. zbořeniště 30 3738
zast. pl. 407 103248
ostat.pl. dráha 4 80713
ostat.pl. jiná plocha 162 33190
ostat.pl. manipulační pl. 20 29598
ostat.pl. neplodná půda 410 341196
ostat.pl. ostat.komunikace 221 195187
ostat.pl. pohřeb. 1 2115
ostat.pl. silnice 88 38689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14509
Celkem KN 4151 9856272
Par. KMD 4151 9856272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 118
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 73
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 399
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 530
spoluvlastník 760

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2017
KM-D 1:2000 20.12.2000 26.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.12.2019 01:56

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.