k.ú.: 680001 - Leskovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544264 - Leskovec NUTS5 CZ0723544264
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 591 1020657
zahrada 230 112382
travní p. 1078 2208929
lesní poz 903 5557536
vodní pl. tok přirozený 35 127661
zast. pl. zbořeniště 30 3738
zast. pl. 409 103306
ostat.pl. dráha 3 80687
ostat.pl. jiná plocha 175 33314
ostat.pl. manipulační pl. 20 29625
ostat.pl. neplodná půda 397 328007
ostat.pl. ostat.komunikace 224 195233
ostat.pl. pohřeb. 1 2115
ostat.pl. silnice 89 38630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14509
Celkem KN 4190 9856329
Par. KMD 4190 9856329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 119
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 74
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 403
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 529
spoluvlastník 766

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2017
KM-D 1:2000 20.12.2000 26.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 20.09.2020 20:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.