k.ú.: 679950 - Lenora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550353 - Lenora NUTS5 CZ0315550353
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 631664
zahrada 50 28970
travní p. 344 2814903
lesní poz les(ne hospodář) 1 4640
lesní poz 70 5799014
vodní pl. nádrž umělá 1 3173
vodní pl. rybník 1 423
vodní pl. tok přirozený 14 73285
vodní pl. tok umělý 22 35303
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
zast. pl. zbořeniště 7 1876
zast. pl. 402 63169
ostat.pl. dráha 8 88276
ostat.pl. jiná plocha 197 123080
ostat.pl. manipulační pl. 40 125874
ostat.pl. neplodná půda 148 491017
ostat.pl. ostat.komunikace 148 204682
ostat.pl. silnice 2 23009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1740
ostat.pl. zeleň 5 19488
Celkem KN 1487 10533587
Par. DKM 810 539218
Par. KMD 677 9994369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 397
byt.z. byt 141
byt.z. dílna 1
Celkem JED 142
LV 478
spoluvlastník 708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2019 intravilán
KMD 1:1000 28.11.2017
KM-D 1:2000 31.10.2002 04.12.2019
S-SK GS 1:2880 1837 31.10.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 29.09.2020 05:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička