k.ú.: 679917 - Leletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540315 - Hvožďany NUTS5 CZ020B540315
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 2194158
zahrada 119 83631
travní p. 450 1496576
lesní poz 112 1856749
vodní pl. nádrž umělá 35 76291
vodní pl. rybník 1 509
vodní pl. tok přirozený 12 17507
vodní pl. tok umělý 10 2670
zast. pl. společný dvůr 3 1040
zast. pl. zbořeniště 3 1146
zast. pl. 125 51228
ostat.pl. jiná plocha 94 170446
ostat.pl. manipulační pl. 25 28265
ostat.pl. neplodná půda 166 148872
ostat.pl. ostat.komunikace 109 109733
ostat.pl. silnice 2 1566
ostat.pl. zeleň 2 120
Celkem KN 1791 6240507
Par. KMD 1791 6240507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 121
LV 191
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 15.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 19:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.