k.ú.: 679861 - Lechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594334 - Lechovice NUTS5 CZ0647594334
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 3623728
vinice 51 106931
zahrada 209 145470
ovoc. sad 22 257804
travní p. 14 12717
lesní poz les(ne hospodář) 13 66230
lesní poz 56 646786
vodní pl. nádrž umělá 2 18274
vodní pl. tok přirozený 11 38799
vodní pl. tok umělý 7 97343
vodní pl. zamokřená pl. 4 65681
zast. pl. společný dvůr 1 1327
zast. pl. zbořeniště 5 2082
zast. pl. 290 106521
ostat.pl. jiná plocha 66 42642
ostat.pl. manipulační pl. 11 17775
ostat.pl. neplodná půda 12 10444
ostat.pl. ostat.komunikace 134 202953
ostat.pl. pohřeb. 1 2621
ostat.pl. silnice 29 71365
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12743
ostat.pl. zeleň 38 179086
Celkem KN 1386 5729322
Par. DKM 1386 5729322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 286
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 308
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.06.2012 1:1000 22.06.2012 *) KPÚ po JPÚ
DKM 1:1000 13.12.2010 zbytek k.ú. přepracováním, DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 11.04.2008 1:1000 14.04.2008 *) část extravilánu (dle JPÚ)
THM-G 1:2000 01.01.1968 13.12.2010 část extravilánu
THM-V 1:2000 01.01.1968 13.12.2010 intravilán - je však jen pár zápisníků (?),možná bude nakonec THM-G


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 00:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička