k.ú.: 679810 - Lednice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559041 - Kozojedy NUTS5 CZ0325559041
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 2720948
zahrada 61 57914
travní p. 144 855483
lesní poz 216 2540857
vodní pl. tok přirozený 65 43108
vodní pl. zamokřená pl. 10 8485
zast. pl. společný dvůr 2 250
zast. pl. zbořeniště 7 2525
zast. pl. 59 44890
ostat.pl. jiná plocha 41 59657
ostat.pl. manipulační pl. 3 16963
ostat.pl. neplodná půda 89 104471
ostat.pl. ostat.komunikace 129 156985
ostat.pl. silnice 14 68829
ostat.pl. zeleň 13 82311
Celkem KN 1071 6763676
Par. DKM 1071 6763676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 58
LV 110
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1998
S-SK GS 1:2880 1839 31.05.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 30.09.2020 06:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička