k.ú.: 679771 - Ledečky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537756 - Rožďalovice NUTS5 CZ0208537756
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 1045622
zahrada 50 49430
travní p. 32 87957
lesní poz 3 13670
vodní pl. nádrž umělá 1 1053
vodní pl. tok umělý 6 7796
zast. pl. zbořeniště 1 2343
zast. pl. 62 36896
ostat.pl. dráha 3 10439
ostat.pl. jiná plocha 11 9571
ostat.pl. manipulační pl. 3 17436
ostat.pl. neplodná půda 7 2371
ostat.pl. ostat.komunikace 34 24169
ostat.pl. silnice 4 28364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3078
Celkem KN 364 1340195
Par. KMD 364 1340195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 62
LV 95
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1824 17.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 02.06.2020 16:15

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.