k.ú.: 679771 - Ledečky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537756 - Rožďalovice NUTS5 CZ0208537756
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1049795
zahrada 51 45071
travní p. 38 87957
lesní poz 4 13670
vodní pl. nádrž umělá 1 1053
vodní pl. tok umělý 6 7796
zast. pl. zbořeniště 5 3178
zast. pl. 62 37068
ostat.pl. dráha 4 10396
ostat.pl. jiná plocha 8 5876
ostat.pl. manipulační pl. 6 18215
ostat.pl. neplodná půda 7 2371
ostat.pl. ostat.komunikace 49 26425
ostat.pl. silnice 4 28364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3078
Celkem KN 420 1340313
Par. KMD 420 1340313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 62
LV 94
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1824 17.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 22:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.