k.ú.: 679712 - Ledeč nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568988 - Ledeč nad Sázavou NUTS5 CZ0631568988
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 451
orná půda 1061 3914096
zahrada 929 531555
ovoc. sad 9 27946
travní p. 663 885475
lesní poz les s budovou 3 90
lesní poz 150 1566676
vodní pl. nádrž umělá 1 666
vodní pl. rybník 8 29847
vodní pl. tok přirozený 86 262329
vodní pl. tok umělý 10 4777
vodní pl. zamokřená pl. 3 5584
zast. pl. společný dvůr 6 258
zast. pl. zbořeniště 15 2151
zast. pl. 2249 488156
ostat.pl. dráha 25 56913
ostat.pl. dálnice 1 217
ostat.pl. jiná plocha 349 202377
ostat.pl. manipulační pl. 229 235701
ostat.pl. neplodná půda 135 71988
ostat.pl. ostat.komunikace 557 346909
ostat.pl. pohřeb. 5 44640
ostat.pl. silnice 138 205878
ostat.pl. skládka 1 35
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 32105
ostat.pl. zeleň 40 40293
Celkem KN 6697 8957113
Par. DKM 5441 3741690
Par. KMD 1256 5215423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 885
č.p. byt.dům 60
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 25
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 55
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 20
č.p. rod.dům 160
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.e. garáž 63
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 480
bez čp/če jiná st. 136
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če prům.obj 80
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 2142
byt.z. byt 1145
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 14
Celkem JED 1172
LV 2956
spoluvlastník 4903

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.01.2012
KMD 1:1000 23.01.2012
Ins. A 1:1000 31.12.1962 23.01.2012 přesný datum nezjištěn,intravilán, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1838 23.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.07.2019 05:28

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.