k.ú.: 679712 - Ledeč nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568988 - Ledeč nad Sázavou NUTS5 CZ0631568988
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 451
orná půda 1052 3907549
zahrada 930 531850
ovoc. sad 9 27946
travní p. 663 885350
lesní poz les s budovou 3 90
lesní poz ostat.komunikace 1 45
lesní poz 150 1566648
vodní pl. nádrž umělá 1 666
vodní pl. rybník 8 30708
vodní pl. tok přirozený 86 262329
vodní pl. tok umělý 10 4777
vodní pl. zamokřená pl. 3 4723
zast. pl. společný dvůr 6 258
zast. pl. zbořeniště 14 1920
zast. pl. 2256 489034
ostat.pl. dráha 25 56733
ostat.pl. dálnice 2 217
ostat.pl. jiná plocha 357 206357
ostat.pl. manipulační pl. 233 236137
ostat.pl. neplodná půda 136 71931
ostat.pl. ostat.komunikace 564 349537
ostat.pl. pohřeb. 5 44640
ostat.pl. silnice 145 204543
ostat.pl. skládka 1 35
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 32105
ostat.pl. zeleň 41 40541
Celkem KN 6725 8957120
Par. DKM 5467 3741697
Par. KMD 1258 5215423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 879
č.p. byt.dům 60
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 26
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 52
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 20
č.p. rod.dům 165
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.e. garáž 63
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 481
bez čp/če jiná st. 140
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če prům.obj 80
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 2150
byt.z. byt 1145
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 14
Celkem JED 1172
LV 2966
spoluvlastník 4920

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.01.2012
KMD 1:1000 23.01.2012
Ins. A 1:1000 31.12.1962 23.01.2012 přesný datum nezjištěn,intravilán, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1838 23.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 04.06.2020 00:45

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.