k.ú.: 679704 - Ledec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575054 - Choltice NUTS5 CZ0532575054
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 444936
zahrada 67 38024
travní p. 25 101895
lesní poz 47 1379799
vodní pl. nádrž umělá 1 424
vodní pl. rybník 4 20920
vodní pl. tok přirozený 11 6604
vodní pl. tok umělý 3 411
zast. pl. společný dvůr 1 529
zast. pl. zbořeniště 1 602
zast. pl. 78 16832
ostat.pl. dobývací prost. 3 21113
ostat.pl. jiná plocha 23 11086
ostat.pl. manipulační pl. 33 88113
ostat.pl. neplodná půda 16 4702
ostat.pl. ostat.komunikace 101 80655
ostat.pl. silnice 5 7110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1116
ostat.pl. zeleň 23 26906
Celkem KN 504 2251777
Par. DKM 173 651184
Par. KMD 330 1600528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 76
LV 113
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.09.2017
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 12.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 26.09.2020 01:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička