k.ú.: 679666 - Ledce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 576433 - Ledce NUTS5 CZ0521576433
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 3125273
zahrada 129 95039
travní p. 115 445021
lesní poz 76 4133034
vodní pl. nádrž přírodní 4 1879
vodní pl. rybník 1 72949
vodní pl. tok přirozený 12 21382
vodní pl. tok umělý 64 24688
zast. pl. společný dvůr 9 2090
zast. pl. zbořeniště 3 719
zast. pl. 142 80726
ostat.pl. dráha 21 74983
ostat.pl. jiná plocha 28 11009
ostat.pl. manipulační pl. 13 45935
ostat.pl. neplodná půda 32 16605
ostat.pl. ostat.komunikace 106 134079
ostat.pl. silnice 18 47069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2237
ostat.pl. zeleň 2 727
Celkem KN 1286 8335444
Par. KMD 1286 8335444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 27
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 141
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 251
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2012
S-SK GS 1:2880 1840 26.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 01:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.