k.ú.: 679615 - Ledce u Kladna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532533 - Ledce NUTS5 CZ0203532533
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1115 4142201
zahrada 215 144788
ovoc. sad 6 19404
travní p. 94 128570
lesní poz 118 515679
vodní pl. nádrž umělá 1 291
vodní pl. rybník 9 39165
vodní pl. tok přirozený 206 34379
vodní pl. zamokřená pl. 1 3337
zast. pl. společný dvůr 5 257
zast. pl. zbořeniště 4 4848
zast. pl. 264 105465
ostat.pl. jiná plocha 118 66698
ostat.pl. manipulační pl. 42 41422
ostat.pl. neplodná půda 79 55155
ostat.pl. ostat.komunikace 190 137244
ostat.pl. pohřeb. 1 1507
ostat.pl. silnice 6 30783
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 30971
ostat.pl. zeleň 17 4636
Celkem KN 2505 5506800
Par. KMD 2505 5506800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
Celkem BUD 253
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 322
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1890 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.08.2019 09:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.