k.ú.: 679615 - Ledce u Kladna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532533 - Ledce NUTS5 CZ0203532533
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1115 4142201
zahrada 214 144809
ovoc. sad 6 19404
travní p. 94 128570
lesní poz 118 515679
vodní pl. nádrž umělá 1 291
vodní pl. rybník 9 39165
vodní pl. tok přirozený 206 34379
vodní pl. zamokřená pl. 1 3337
zast. pl. společný dvůr 5 257
zast. pl. zbořeniště 4 4848
zast. pl. 264 105444
ostat.pl. jiná plocha 118 66698
ostat.pl. manipulační pl. 42 41422
ostat.pl. neplodná půda 79 55155
ostat.pl. ostat.komunikace 189 137244
ostat.pl. pohřeb. 1 1507
ostat.pl. silnice 6 30783
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 30971
ostat.pl. zeleň 17 4636
Celkem KN 2503 5506800
Par. KMD 2503 5506800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 144
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
Celkem BUD 253
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 322
spoluvlastník 445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2011
S-SK GS 1:2880 1890 03.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 26.05.2019 23:30

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.