k.ú.: 679526 - Chlístov u Lažišť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 537136 - Kratušín NUTS5 CZ0315537136
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 61516
zahrada 31 20377
travní p. 91 969225
lesní poz 105 514193
vodní pl. nádrž umělá 1 210
vodní pl. tok přirozený 6 9587
vodní pl. tok umělý 7 5444
zast. pl. zbořeniště 2 355
zast. pl. 31 12596
ostat.pl. jiná plocha 9 3167
ostat.pl. manipulační pl. 1 471
ostat.pl. neplodná půda 89 80370
ostat.pl. ostat.komunikace 21 26257
ostat.pl. silnice 5 23726
Celkem KN 403 1727494
Par. DKM 157 1073162
Par. KMD 246 654332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 31
LV 64
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2012
DKM-KPÚ 09.03.2011 1:1000 31.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1837 17.09.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 18.09.2020 10:14

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.