k.ú.: 679488 - Lažany u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1054942
zahrada 52 44581
ovoc. sad 4 16557
travní p. 67 167808
lesní poz 56 356853
vodní pl. nádrž umělá 2 3437
vodní pl. tok umělý 25 12979
vodní pl. zamokřená pl. 7 2991
zast. pl. společný dvůr 1 140
zast. pl. zbořeniště 2 165
zast. pl. 63 24657
ostat.pl. dráha 1 2878
ostat.pl. jiná plocha 16 5762
ostat.pl. manipulační pl. 5 3674
ostat.pl. neplodná půda 32 19902
ostat.pl. ostat.komunikace 31 26866
ostat.pl. pohřeb. 1 1410
ostat.pl. silnice 5 46750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1313
Celkem KN 540 1793665
Par. KMD 540 1793665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 62
LV 138
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 11.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2019 01:49

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.