k.ú.: 679488 - Lažany u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 14 9678
orná půda 183 1063284
zahrada 72 53114
ovoc. sad 3 13025
travní p. mez, stráň 9 8407
travní p. 50 147579
lesní poz 66 369356
vodní pl. nádrž umělá 2 3437
vodní pl. tok umělý 25 12979
vodní pl. zamokřená pl. 2 760
zast. pl. 63 24613
ostat.pl. dráha 1 2878
ostat.pl. jiná plocha 14 3704
ostat.pl. manipulační pl. 2 2956
ostat.pl. neplodná půda 7 3360
ostat.pl. ostat.komunikace 22 34665
ostat.pl. pohřeb. 1 1410
ostat.pl. silnice 4 37147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1313
Celkem KN 541 1793665
Par. KMD 541 1793665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 63
LV 138
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 11.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 21:08

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.