k.ú.: 679411 - Lazníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514471 - Lazníky NUTS5 CZ0714514471
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 590 1487590
chmelnice 149 318084
zahrada 310 274831
ovoc. sad 6 18917
travní p. 133 228098
lesní poz 15 38332
vodní pl. tok přirozený 7 13585
zast. pl. zbořeniště 14 2909
zast. pl. 313 86597
ostat.pl. jiná plocha 47 13025
ostat.pl. manipulační pl. 35 26005
ostat.pl. neplodná půda 10 3541
ostat.pl. ostat.komunikace 96 77855
ostat.pl. pohřeb. 1 3165
ostat.pl. silnice 9 54923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16253
ostat.pl. zeleň 4 3134
Celkem KN 1741 2666844
Par. KMD 1741 2666844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 189
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 40
č.e. shromaž. 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
Celkem BUD 305
LV 395
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 01.04.2016
KM-D 1:2000 18.10.2002 29.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.10.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.05.2019 04:47

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.