k.ú.: 679411 - Lazníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514471 - Lazníky NUTS5 CZ0714514471
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 589 1484908
chmelnice 149 318084
zahrada 310 274216
ovoc. sad 7 21336
travní p. 133 227437
lesní poz 15 38332
vodní pl. tok přirozený 7 13585
zast. pl. zbořeniště 14 2909
zast. pl. 312 87462
ostat.pl. jiná plocha 63 14353
ostat.pl. manipulační pl. 35 26005
ostat.pl. neplodná půda 8 3253
ostat.pl. ostat.komunikace 98 78445
ostat.pl. pohřeb. 1 3165
ostat.pl. silnice 24 53943
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16253
ostat.pl. zeleň 4 3133
Celkem KN 1771 2666819
Par. KMD 1771 2666819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 190
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 41
č.e. shromaž. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 307
LV 401
spoluvlastník 517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 01.04.2016
KM-D 1:2000 18.10.2002 29.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.10.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 29.09.2020 04:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička