k.ú.: 679399 - Lazníčky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514446 - Lazníčky NUTS5 CZ0714514446
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 681 1992111
chmelnice 106 243983
zahrada 149 115775
ovoc. sad 26 63117
travní p. 172 257728
lesní poz 24 47213
vodní pl. nádrž umělá 1 525
vodní pl. tok přirozený 9 8679
vodní pl. tok umělý 12 2079
zast. pl. společný dvůr 2 175
zast. pl. zbořeniště 6 2187
zast. pl. 127 42417
ostat.pl. jiná plocha 22 8856
ostat.pl. manipulační pl. 13 11059
ostat.pl. neplodná půda 60 41059
ostat.pl. ostat.komunikace 173 66143
ostat.pl. silnice 5 22141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8421
Celkem KN 1591 2933668
Par. KMD 1591 2933668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 82
č.p. shromaž. 1
č.e. byt.dům 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 121
LV 214
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2017
KM-D 1:2000 09.07.2002 08.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.07.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.09.2020 05:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.