k.ú.: 679305 - Horní Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573094 - Lázně Bělohrad NUTS5 CZ0522573094
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 2101344
zahrada 316 229962
ovoc. sad 17 45087
travní p. 248 539301
lesní poz 395 3388005
vodní pl. tok přirozený 31 31203
vodní pl. tok umělý 6 4674
zast. pl. zbořeniště 2 52
zast. pl. 356 141345
ostat.pl. dráha 11 60641
ostat.pl. jiná plocha 61 24950
ostat.pl. manipulační pl. 27 30531
ostat.pl. neplodná půda 45 15968
ostat.pl. ostat.komunikace 506 208826
ostat.pl. pohřeb. 2 5455
ostat.pl. silnice 13 27456
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11649
ostat.pl. zeleň 8 16636
Celkem KN 2448 6883085
Par. DKM 2448 6883085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 246
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 346
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 399
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2002
ZMVM 1:1000 01.11.1986 09.12.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1986 09.12.2002
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 25.09.2020 06:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička