k.ú.: 679275 - Lazinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581887 - Lazinov NUTS5 CZ0641581887
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 882134
zahrada 118 75644
ovoc. sad 9 29095
travní p. mez, stráň 3 3718
travní p. 72 246888
lesní poz ostat.komunikace 3 21240
lesní poz 105 1563917
vodní pl. nádrž umělá 1 533554
zast. pl. zbořeniště 7 695
zast. pl. 142 28175
ostat.pl. jiná plocha 102 31269
ostat.pl. manipulační pl. 18 16015
ostat.pl. neplodná půda 199 260251
ostat.pl. ostat.komunikace 90 123202
ostat.pl. silnice 6 46159
ostat.pl. zeleň 2 2327
Celkem KN 1028 3864283
Par. DKM 433 2985874
Par. KMD 595 878409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 136
LV 216
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.11.2016 1:1000 02.11.2016 *)
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 02.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 30.09.2020 04:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička