k.ú.: 679267 - Láz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540625 - Láz NUTS5 CZ020B540625
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 1446586
zahrada 331 138595
ovoc. sad 2 6285
travní p. 516 1382270
lesní poz 35 1184710
vodní pl. nádrž umělá 3 10538
vodní pl. rybník 1 4741
vodní pl. tok přirozený 67 32895
vodní pl. tok umělý 13 4082
vodní pl. zamokřená pl. 3 1561
zast. pl. společný dvůr 10 2466
zast. pl. zbořeniště 3 1076
zast. pl. 380 98817
ostat.pl. dobývací prost. 2 203
ostat.pl. jiná plocha 202 130923
ostat.pl. manipulační pl. 23 38466
ostat.pl. neplodná půda 63 36155
ostat.pl. ostat.komunikace 145 91881
ostat.pl. silnice 8 43291
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13511
Celkem KN 2096 4669052
Par. DKM 4 5529
Par. KMD 2092 4663523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 205
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 368
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 503
spoluvlastník 680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2010
KM-D 1:2000 08.12.2000 28.12.2010
S-SK GS 1:2880 1830 08.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 06:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.