k.ú.: 679241 - Závist u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596019 - Lavičky NUTS5 CZ0635596019
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 558195
zahrada 27 19863
travní p. 26 86676
lesní poz les s budovou 1 60
lesní poz 21 77307
vodní pl. rybník 3 186012
vodní pl. zamokřená pl. 3 517
zast. pl. 51 17684
ostat.pl. jiná plocha 4 479
ostat.pl. manipulační pl. 8 9187
ostat.pl. neplodná půda 2 310
ostat.pl. ostat.komunikace 24 25401
ostat.pl. silnice 1 2188
Celkem KN 213 983879
Par. DKM 213 983879
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 49
LV 47
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2008
DKM-KPÚ 07.02.2005 1:1000 06.04.2005 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.05.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 00:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.