k.ú.: 679232 - Lavičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596019 - Lavičky NUTS5 CZ0635596019
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 2882399
zahrada 158 93383
travní p. 199 666609
lesní poz 97 406036
vodní pl. nádrž umělá 2 2041
vodní pl. rybník 6 16318
vodní pl. tok přirozený 2 1917
vodní pl. tok umělý 1 3435
vodní pl. zamokřená pl. 3 589
zast. pl. zbořeniště 8 2454
zast. pl. 253 94452
ostat.pl. dálnice 10 143618
ostat.pl. jiná plocha 89 47703
ostat.pl. manipulační pl. 27 66009
ostat.pl. neplodná půda 43 73175
ostat.pl. ostat.komunikace 98 157711
ostat.pl. silnice 11 69659
ostat.pl. skládka 1 42
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10027
ostat.pl. zeleň 7 9157
Celkem KN 1338 4746734
Par. DKM 1338 4746734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 25
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 237
LV 249
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2009
DKM-KPÚ 07.02.2005 1:1000 08.04.2005 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.09.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.