k.ú.: 679232 - Lavičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596019 - Lavičky NUTS5 CZ0635596019
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 324 2876968
zahrada 179 115220
travní p. 186 648653
lesní poz 97 406036
vodní pl. nádrž umělá 3 2642
vodní pl. rybník 5 16555
vodní pl. tok přirozený 2 1917
vodní pl. tok umělý 1 3435
vodní pl. zamokřená pl. 3 589
zast. pl. 258 98248
ostat.pl. dálnice 10 143618
ostat.pl. jiná plocha 88 47818
ostat.pl. manipulační pl. 25 67313
ostat.pl. neplodná půda 38 67970
ostat.pl. ostat.komunikace 81 157537
ostat.pl. silnice 6 69659
ostat.pl. skládka 1 42
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13363
ostat.pl. zeleň 7 9157
Celkem KN 1316 4746740
Par. DKM 1316 4746740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 25
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 242
obč.z. byt 35
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 37
LV 304
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2009
DKM-KPÚ 07.02.2005 1:1000 08.04.2005 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.09.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 01.10.2020 06:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička