k.ú.: 679127 - Lanžov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579441 - Lanžov NUTS5 CZ0525579441
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 1819925
zahrada 202 200525
ovoc. sad 1 9857
travní p. 702 1711908
lesní poz 53 1355120
vodní pl. nádrž umělá 3 8361
vodní pl. rybník 2 126967
vodní pl. tok přirozený 156 36701
vodní pl. tok umělý 29 6785
zast. pl. zbořeniště 5 1086
zast. pl. 171 73137
ostat.pl. jiná plocha 34 21232
ostat.pl. manipulační pl. 43 27363
ostat.pl. neplodná půda 32 22758
ostat.pl. ostat.komunikace 137 115765
ostat.pl. pohřeb. 1 4377
ostat.pl. silnice 20 61058
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 23304
ostat.pl. zeleň 3 2563
Celkem KN 1910 5628792
Par. KMD 1910 5628792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 11
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 160
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 300
spoluvlastník 564

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 08.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 16:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.