k.ú.: 679127 - Lanžov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579441 - Lanžov NUTS5 CZ0525579441
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 1805761
zahrada 183 246300
travní p. 678 1698028
lesní poz 53 1354519
vodní pl. nádrž umělá 3 8153
vodní pl. rybník 2 126967
vodní pl. tok přirozený 159 35517
vodní pl. tok umělý 26 7347
zast. pl. zbořeniště 3 627
zast. pl. 170 72969
ostat.pl. jiná plocha 36 41916
ostat.pl. manipulační pl. 12 14781
ostat.pl. neplodná půda 25 18572
ostat.pl. ostat.komunikace 114 105470
ostat.pl. pohřeb. 1 4398
ostat.pl. silnice 21 58995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 23266
ostat.pl. zeleň 4 3330
Celkem KN 1795 5626916
Par. DKM 426 487375
Par. KMD 1369 5139541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 11
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 163
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 295
spoluvlastník 555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.09.2019 mapování
KMD 1:1000 08.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 08.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.09.2020 01:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička