k.ú.: 679062 - Vašírov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 541991 - Lány NUTS5 CZ0203541991
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 769584
zahrada skleník-pařeniš. 1 1363
zahrada 82 31285
ovoc. sad 6 25234
travní p. 25 150482
vodní pl. tok přirozený 4 9391
vodní pl. tok umělý 9 3822
vodní pl. zamokřená pl. 5 14633
zast. pl. společný dvůr 3 460
zast. pl. zbořeniště 1 30
zast. pl. 110 32762
ostat.pl. dráha 1 5500
ostat.pl. jiná plocha 90 149739
ostat.pl. manipulační pl. 13 4801
ostat.pl. neplodná půda 30 19941
ostat.pl. ostat.komunikace 84 56823
ostat.pl. pohřeb. 1 3859
ostat.pl. silnice 84 101531
ostat.pl. zeleň 10 32536
Celkem KN 687 1413776
Par. DKM 687 1413776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 108
LV 155
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.01.2016
DKM 1:1000 29.10.2010
THM-G 1:2000 01.01.1978 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 29.09.2020 07:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička