k.ú.: 679038 - Lanšperk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580121 - Dolní Dobrouč NUTS5 CZ0534580121
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 456419
zahrada 113 92059
ovoc. sad 1 3000
travní p. 282 499429
lesní poz 153 2604184
vodní pl. tok přirozený 4 45238
zast. pl. zbořeniště 4 2158
zast. pl. 104 19064
ostat.pl. dráha 10 59917
ostat.pl. jiná plocha 85 36744
ostat.pl. manipulační pl. 11 22938
ostat.pl. neplodná půda 3 996
ostat.pl. ostat.komunikace 79 52109
ostat.pl. pohřeb. 1 315
ostat.pl. silnice 6 44430
ostat.pl. zeleň 1 428
Celkem KN 954 3939428
Par. DKM 36 100239
Par. KMD 918 3839189
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 94
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 146
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.07.2014 1:1000 22.09.2014 *)
KMD 1:1000 10.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 22.09.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.08.2019 07:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.