k.ú.: 679020 - Dolní Třešňovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580511 - Lanškroun NUTS5 CZ0534580511
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 4183744
zahrada 333 228321
travní p. 268 726809
lesní poz 93 660171
vodní pl. rybník 1 1244
vodní pl. tok přirozený 15 35724
zast. pl. společný dvůr 1 39
zast. pl. zbořeniště 6 1073
zast. pl. 323 86996
ostat.pl. jiná plocha 130 95959
ostat.pl. manipulační pl. 30 29147
ostat.pl. neplodná půda 24 33698
ostat.pl. ostat.komunikace 133 160194
ostat.pl. silnice 9 47696
ostat.pl. skládka 3 23133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 14722
ostat.pl. zeleň 3 872
Celkem KN 1561 6329542
Par. DKM 1561 6329542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 112
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 307
byt.z. byt 138
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 139
LV 440
spoluvlastník 716

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.11.2011
DKM 1:1000 17.10.2008
THM-V 1:1000 31.12.1977 17.10.2008
FÚO 1:2000 31.12.1977 24.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 19:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.