k.ú.: 679020 - Dolní Třešňovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580511 - Lanškroun NUTS5 CZ0534580511
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 4182248
zahrada 336 228479
travní p. 273 726017
lesní poz 93 660171
vodní pl. rybník 1 1244
vodní pl. tok přirozený 15 35724
zast. pl. společný dvůr 1 39
zast. pl. zbořeniště 7 1718
zast. pl. 331 88073
ostat.pl. jiná plocha 128 96360
ostat.pl. manipulační pl. 30 29147
ostat.pl. neplodná půda 24 33698
ostat.pl. ostat.komunikace 134 160197
ostat.pl. silnice 9 47696
ostat.pl. skládka 3 23133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 14722
ostat.pl. zeleň 3 872
Celkem KN 1575 6329538
Par. DKM 1575 6329538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 123
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 315
byt.z. byt 138
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 139
LV 454
spoluvlastník 738

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.11.2011
DKM 1:1000 17.10.2008
THM-V 1:1000 31.12.1977 17.10.2008
FÚO 1:2000 31.12.1977 24.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 23:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.