k.ú.: 678929 - Lanškroun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580511 - Lanškroun NUTS5 CZ0534580511
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 2159
orná půda 723 6886861
zahrada 1663 721525
ovoc. sad 33 32659
travní p. 533 1158343
lesní poz ostat.komunikace 4 10797
lesní poz 68 1812063
vodní pl. nádrž přírodní 1 241
vodní pl. nádrž umělá 7 16336
vodní pl. rybník 10 460751
vodní pl. tok přirozený 40 128267
vodní pl. tok umělý 5 7288
vodní pl. zamokřená pl. 8 47614
zast. pl. společný dvůr 22 2621
zast. pl. zbořeniště 55 12783
zast. pl. 3547 773184
ostat.pl. dráha 8 45489
ostat.pl. jiná plocha 739 468470
ostat.pl. manipulační pl. 325 291966
ostat.pl. neplodná půda 39 14232
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2847
ostat.pl. ostat.komunikace 944 734746
ostat.pl. pohřeb. 4 29480
ostat.pl. silnice 146 238871
ostat.pl. skládka 2 6404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 183 184084
ostat.pl. zeleň 318 234631
Celkem KN 9436 14324712
Par. DKM 9435 14324674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 496
č.p. byt.dům 84
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 22
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 67
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 22
č.p. rod.dům 969
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 36
bez čp/če byt.dům 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 997
bez čp/če jiná st. 166
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 88
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 75
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če ubyt.zař 24
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 13
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 3367
byt.z. byt 1478
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 51
obč.z. garáž 28
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. sk.bneb 12
Celkem JED 1616
LV 3797
spoluvlastník 6113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.12.2012 1:1000 04.02.2013 *)
DKM 1:1000 16.06.2010
THM-V 1:1000 31.12.1977 16.06.2010
FÚO 1:2000 31.12.1977 04.02.2013
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1977


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.08.2019 15:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.