k.ú.: 678929 - Lanškroun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580511 - Lanškroun NUTS5 CZ0534580511
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 2159
orná půda 724 6884270
zahrada 1674 721646
ovoc. sad 33 32659
travní p. 538 1156125
lesní poz ostat.komunikace 4 10797
lesní poz 70 1814787
vodní pl. nádrž přírodní 1 241
vodní pl. nádrž umělá 7 11970
vodní pl. rybník 10 460239
vodní pl. tok přirozený 40 128216
vodní pl. tok umělý 5 7288
vodní pl. zamokřená pl. 8 47614
zast. pl. společný dvůr 22 2621
zast. pl. zbořeniště 56 12915
zast. pl. 3555 780024
ostat.pl. dráha 8 45489
ostat.pl. jiná plocha 771 471889
ostat.pl. manipulační pl. 325 289905
ostat.pl. neplodná půda 38 13023
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2847
ostat.pl. ostat.komunikace 955 738576
ostat.pl. pohřeb. 4 29480
ostat.pl. silnice 158 237794
ostat.pl. skládka 2 6404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 183 183966
ostat.pl. zeleň 322 231759
Celkem KN 9522 14324703
Par. DKM 9521 14324665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 464
č.p. byt.dům 88
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 21
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 66
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 22
č.p. rod.dům 1000
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 23
č.p. výroba 25
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 36
bez čp/če byt.dům 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 996
bez čp/če jiná st. 168
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 85
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 79
bez čp/če tech.vyb 55
bez čp/če ubyt.zař 24
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 13
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 3376
byt.z. byt 1478
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 53
obč.z. garáž 28
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. sk.bneb 12
Celkem JED 1618
LV 3821
spoluvlastník 6158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.12.2012 1:1000 04.02.2013 *)
DKM 1:1000 16.06.2010
THM-V 1:1000 31.12.1977 16.06.2010
FÚO 1:2000 31.12.1977 04.02.2013
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1977


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.09.2020 00:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička